Log In

Aanlevering

Aanlevering

Voorwaarden voor digitale aanlevering

Bij voorkeur aanleveren als Certifed PDF / 300 DPI CMYK Kleuren. Omzetten van RGB / Word / Tiff / EPS eenmalig kosten € 12.50 Bij overige vragen kunt u contact opnemen met de ordervoorbereiding van Powerdesign +31 (0) 6 19 206 120.

Digitale bestanden (per post TNT) aanleveren op CD.
Powerdesign | Televisiestraat 202 | 2525 LV Den Haag

Alle opdrachten kleiner dan 5 MB versturen via de opdrachtbevestiging. E-mail (max. 5Mb) info@powerdesign.nl

FTP-Server

Stuur een email met uw gegevens naar info@powerdesign.nl . U ontvangt dan een antwoord met uw accountgegevens en een wachtwoord om de server te kunnen benaderen. Vervolgens kunt u dan uw bestanden uploaden. Vervolgens stuurt u ter bevestiging een e-mail naar info@powerdesign.nl .

Aangeleverde bestanden die niet geheel volgens deze voorwaarden zijn vervaardigd kunnen leiden tot een prijsaanpassing en verschuiving van de leverdatum. Genoemde formaten op onze site zijn allemaal netto formaten, u dient er 2 mm extra beeld aan te maken i.v.m het schoon snijden van uw flyer of poster. Let op!! Afstand tekst tot nettomaat dient minimaal 5 mm. In opmaak CMYK kleuren gebruiken ( ook logo’s en illustraties) geen PMS kleuren gebruiken.

Attentie

Indien geen recente kleurprint of controle PDF van het te drukken bestand is bijgeleverd dan kan Powerdesign niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in het drukwerk!! Correcties c.q nieuwe bestanden moeten schriftelijk, per fax of per e-mail worden doorgegeven.

Indien er door Powerdesign geen printen van de correcties ter goedkeuring zijn aangeboden, dan kunnen deze correcties als niet uitgevoerd worden beschouwd. Neem in dat geval contact op met Powerdesign. De correcties zullen worden doorberekend tegen uurtarief (€ 50,-), evenals de correctie printen en e-mail kosten.

Zorg dat duidelijk is welke bestanden er moeten worden gebruikt voor de flyer en welke bestanden als controle bestand zijn bijgeleverd. Bij onduidelijke naamgeving van de bestanden kan Powerdesign niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in het drukwerk.