Log In

Vergunning aanvragen reclame

Vergunning aanvragen reclame

Wilt u reclame maken op uw pand, bijvoorbeeld met een reclamebord of lichtbak? Of gebruikt u een of meer grote, vrijstaande reclameobjecten? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. Indien u wenst vragen wij voor u een vergunning aan.
Is uw gebouw een monument? Dan beoordeelt de monumentencommissie uw aanvraag. In sommige gemeenten betaalt u ook reclamebelasting of precariobelasting voor reclame die vanaf de openbare weg zichtbaar is.

Bij de aanvraag stuurt u op:

Tekeningen reclame

Tekeningen reclame bevatten details van de te plaatsen reclame en mogen worden toegevoegd als situatie-, gevel- en/of ontwerptekening.

Situatie tekeningen reclame

Tekeningen reclame, in de vorm van een situatie-, gevel- en/of ontwerptekening, moeten de volgende gegevens bevatten:

  • Straat- en gevelbeeld
  • Overige al aanwezige reclame
  • Details uiterlijk reclame: kleuren, opdruk, lettertypen en dergelijke
  • Details verlichting reclame: wattage, lichtsterkte en knipperfrequentie
  • Detailtekening in schaal 1:5 of groter
Kleurenfoto’s reclame

Kleurenfoto’s reclame geven de bestaande situatie van de (locatie van de) reclame weer.
Kleurenfoto’s reclame moeten van de locatie van de te plaatsen reclame de volgende gegevens bevatten:

  • Straat- en gevelbeeld
  • Belendende bebouwing
  • Plaats van de nieuw te plaatsen reclame
  • Overige al aanwezige reclame

Vergunningcheck

Doe de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl om te bepalen of u een omgevingsvergunning/reclame of een omgevingsvergunning/bouwen nodig hebt. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online.

!
Gebruik de vergunningcheck om te controleren of u een omgevingsvergunning of watervergunning nodig hebt of een melding moet doen.
Download aanvraagformulier